İTÜDERGİSİ/a, Cilt 5, Sayı 2 (2006)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İstanbul'daki endüstri mirası için koruma ve yeniden kullanım önerileri

T. Gül KÖKSAL, Zeynep AHUNBAY

Özet


Endüstri Devrimi’nin ardından, Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet eliyle ve özel girişim tarafından, ağırlıklı olarak başkent İstanbul ve çevresinde endüstri tesisleri kurulmuştur. İstanbul’da 19. yüzyılda sayısı 256’yı bulan ve bugün 43’e düşen endüstri yapıları, mimari, tarihi ve teknolojik miras olarak koruma altına alınmayı beklemektedir. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu teknoloji tarihinin önemli bir bileşeni olan ve kentin fiziksel gelişiminde etkin bir rol alan İstanbul’daki endüstri mirası incelenmiştir. İstanbul’daki endüstri mirasının korunması için uluslararası kabul görmüş ilkeler çerçevesinde koruma ve yeniden işlevlendirme önerileri getirilmiştir. İstanbul’daki endüstri mirasının kapsamı, niteliği ve bugünkü durumu tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca kentteki endüstri mirasını tanıtmak amacıyla İstanbul’daki endüstri mirası için bir gezi güzergâhı düzenlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, endüstri arkeolojisi, endüstri mirası, koruma, yeniden işlevlendirme.


Tam Metin: PDF