Yazar Detayları

KARTAL, Zeynep

  • Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) - ÇAĞRILI MAKALE
    Bir zeytinyağı karasuyunun koagülasyon ve elektrokoagülasyon prosesleriyle kimyasal arıtılabilirliğinin incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X