Yazar Detayları

YILMAZEL, Y. Dilşad

  • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - MAKALE
    Anaerobik olarak çürütülmüş arıtma çamurlarından strüvit çöktürmesiyle nütrient geri kazanımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X