Yazar Detayları

UYAK, Vedat

  • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    İçme suyu kaynaklarındaki doğal organik maddelerin zenginleştirilmiş koagülasyon yöntemi ile giderilmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X