Yazar Detayları

ÖLMEZ, Tuğba

 • Cilt 18, Sayı 1 (2008) - MAKALE
  Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - MAKALE
  Reaktif boya banyolarında kullanılan iyon tutucuların yüksek pH'da ozon oksidasyonu ile renk giderimi üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Çoklu substrat sistemlerinde bentazonun ozon oksidasyonu ile giderim mekanizmasının incelenmesi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X