Yazar Detayları

ÖLMEZ HANCI, Tuğba

 • Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) - ÇAĞRILI MAKALE
  Azo boyar madde üretimi atıksuların Foto-Fenton-benzeri ileri oksidasyon prosesi ile arıtımı
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) - ÇAĞRILI MAKALE
  Bir zeytinyağı karasuyunun koagülasyon ve elektrokoagülasyon prosesleriyle kimyasal arıtılabilirliğinin incelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  Yüzey aktif maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı: Proses optimizasyonu ve toksisite analizi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - MAKALE
  Endokrin bozucu dimetil fitalatın elektrokoagülasyon ve elektrokoagülasyon/Fenton prosesleri ile arıtımı
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X