Yazar Detayları

ŞEN KAVURMACI, Sibel

  • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - MAKALE
    Ozon ve fotokatalitik oksidasyonun doğal organik maddelerin üçdeğerli katyonlar ile etkileşimi üzerine etkileri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X