Yazar Detayları

DOĞRUEL, Serdar

  • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Deri endüstrisi atıksuyu için biyolojik arıtma sırasında ozonlamanın optimizasyonu
    Özet  PDF
  • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X