Yazar Detayları

AYAZ, Selma

  • Cilt 20, Sayı 2 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X