Yazar Detayları

ÖZTEKİN, Rukiye

  • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - ÇAĞRILI MAKALE
    Demir(II), demir(III) ve hidrojen peroksit gibi işletme parametrelerinin petrol endüstrisi atıksularının arıtımına etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X