Yazar Detayları

YAĞCI, Nevin

  • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Fosfor ve glikojen depolayan organizmaların metabolik ve matematik modelleri
    Özet  PDF
  • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X