Yazar Detayları

BALDAN PAKDİL, Nazlı

  • Cilt 17, Sayı 3 (2007) - MAKALE
    Arıtma çamurlarında fosfor salınmasını etkileyen parametrelerin Box-Wilson deneysel tasarım metodu kullanılarak incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X