Yazar Detayları

ARTAN, Nazik

 • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Fosfor ve glikojen depolayan organizmaların metabolik ve matematik modelleri
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - MAKALE
  Çapraz akışlı filtrasyon kullanan aktif çamur sistemleri ile tuzlu atıksulardan azot giderimi
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Biyolojik aşırı fosfor gideren aerobik granüler biyokütlenin mikrobiyolojik özellikleri
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 2 (2007) - ÇAĞRILI MAKALE
  Ön çökeltme çamuru fermentasyon ürünlerinin biyolojik besi maddesi gideren sistemlerde kütle dengesi üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Ardışık kesikli reaktörde glikozun biyolojik aşırı fosfor giderimine etkisi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X