Yazar Detayları

TURAN, Mustafa

  • Cilt 17, Sayı 3 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Sabit yataklı modifiye zeolit kolon reaktörde tekstil atıksuyundan renk giderimi ve zeolit yatağın rejenerasyonu
    Özet  PDF
  • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör'de arıtılabilirliği
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X