Yazar Detayları

SARIOĞLU, Murat

  • Cilt 17, Sayı 3 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Pilot ölçekli membran biyoreaktörde uzun dönemli eşzamanlı nitrifikasyon-denitrifikasyon performansının modellenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X