Yazar Detayları

BEKBÖLET, Miray

  • Cilt 17, Sayı 2 (2007) - ÇAĞRILI MAKALE
    İstanbul'da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri
    Özet  PDF
  • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - MAKALE
    Ozon ve fotokatalitik oksidasyonun doğal organik maddelerin üçdeğerli katyonlar ile etkileşimi üzerine etkileri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X