Yazar Detayları

AKÇA, Lütfi

 • Cilt 17, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yapay sulakalan sisteminde fosfor giderimine ortam malzemesinin etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 3 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İçmesuyu dağıtım sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı su kalitesi yönetimi - İstanbul örneği
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 2 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Geri devirli ardışık yüzeyaltı akışlı sistemler ile evsel atıksudan azot giderimi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X