Yazar Detayları

GERMİRLİ BABUNA, Fatoş

  • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Deri endüstrisi atıksuyu için biyolojik arıtma sırasında ozonlamanın optimizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X