Yazar Detayları

(HEPSAĞ) GÜNEŞ, Elçin

  • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X