Yazar Detayları

OKUTMAN TAŞ, Didem

 • Cilt 17, Sayı 2 (2007) - ÇAĞRILI MAKALE
  Ön çökeltme çamuru fermentasyon ürünlerinin biyolojik besi maddesi gideren sistemlerde kütle dengesi üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - ÇAĞRILI MAKALE
  Ön çökeltme çamuru fermentasyonunda pH'nın çözünmüş besi maddesi oluşumuna etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 1 (2010) - MAKALE
  Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 2 (2010) - TEKNİK NOT
  Geleneksel ve çok bileşenli modelleme yöntemlerindeki içsel solunum katsayısının çamur üretimine etkisinin karşılaştırılması
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X