Yazar Detayları

ORHON, Derin

 • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Aktif çamur sistemlerinde aerobik hidroliz kinetiğinin tanımlanması, modellenmesi ve optimal deney tasarımı uygulaması
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Polyamid halı terbiyesi atıksularının karakterizasyonu ve biyolojik arıtılabilirliği
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Substrat depolama dönüşüm oranının deneysel olarak belirlenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - MAKALE
  Türkiye'de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 1-3 (2006) - MAKALE
  Çapraz akışlı filtrasyon kullanan aktif çamur sistemleri ile tuzlu atıksulardan azot giderimi
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 2 (2007) - ÇAĞRILI MAKALE
  Ön çökeltme çamuru fermentasyon ürünlerinin biyolojik besi maddesi gideren sistemlerde kütle dengesi üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 17, Sayı 3 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Pilot ölçekli membran biyoreaktörde uzun dönemli eşzamanlı nitrifikasyon-denitrifikasyon performansının modellenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - ÇAĞRILI MAKALE
  Ön çökeltme çamuru fermentasyonunda pH'nın çözünmüş besi maddesi oluşumuna etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türkiye'de kurulabilecek tuz gideren membran teknolojisi sistemleri için bilimsel esaslı tasarıma dayalı maliyet analizlerinin yapılması
  Özet  PDF
 • Cilt 20, Sayı 2 (2010) - TEKNİK NOT
  Geleneksel ve çok bileşenli modelleme yöntemlerindeki içsel solunum katsayısının çamur üretimine etkisinin karşılaştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Ayrık evsel atıksuyun membran biyoreaktörde ayrışma mekanizmaları
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  Yüzey aktif maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı: Proses optimizasyonu ve toksisite analizi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Karışık karbon kaynağı ortamının nişasta giderim performansı ve bakteriyel kompozisyon üzerine etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Benzo[a]anthracene'nin aktif çamur üzerine kronik etkisinin respirometrik incelenmesi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X