Yazar Detayları

TERESA SPONZA, Delia

  • Cilt 18, Sayı 1 (2008) - ÇAĞRILI MAKALE
    Nitrobenzen'in ardışık anaerobik (AHYR)/aerobik (SKTR) reaktör sisteminde arıtılabilirliği ve nitrobenzen'in biyolojik ayrışması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X