Yazar Detayları

COŞKUN, Burçin

  • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - MAKALE
    Endokrin bozucu dimetil fitalatın elektrokoagülasyon ve elektrokoagülasyon/Fenton prosesleri ile arıtımı
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X