Yazar Detayları

GENCEL, Betül

  • Cilt 20, Sayı 2 (2010) - TEKNİK NOT
    Geleneksel ve çok bileşenli modelleme yöntemlerindeki içsel solunum katsayısının çamur üretimine etkisinin karşılaştırılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X