Yazar Detayları

AYOL, Azize

  • Cilt 17, Sayı 3 (2007) - MAKALE
    Arıtma çamuru flok ayrıştırma mekanizmalarının çamur su verme özellikleri üzerine etkisi: Enzimlerle arıtım yöntemi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X