Yazar Detayları

ÇIĞGIN, Aslı Seyhan

  • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
    Özet  PDF
  • Cilt 21, Sayı 2 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Karışık karbon kaynağı ortamının nişasta giderim performansı ve bakteriyel kompozisyon üzerine etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X