Yazar Detayları

ARSLAN ALATON, İdil

 • Cilt 18, Sayı 1 (2008) - MAKALE
  Kompleks olarak bağlı metal içeren atıksuların elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) - ÇAĞRILI MAKALE
  Azo boyar madde üretimi atıksuların Foto-Fenton-benzeri ileri oksidasyon prosesi ile arıtımı
  Özet  PDF
 • Cilt 18, Sayı 2-3 (2008) - ÇAĞRILI MAKALE
  Bir zeytinyağı karasuyunun koagülasyon ve elektrokoagülasyon prosesleriyle kimyasal arıtılabilirliğinin incelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  Yüzey aktif maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı: Proses optimizasyonu ve toksisite analizi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X