Yazar Detayları

KARAHAN, Özlem

 • Cilt 15, Sayı 1,3 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Substrat depolama dönüşüm oranının deneysel olarak belirlenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 19, Sayı 1-2 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 21, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
  Yüzey aktif maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı: Proses optimizasyonu ve toksisite analizi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-203X