Yazar Detayları

ÖZDEMİR, Özgür

  • Cilt 17, Sayı 3 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Sabit yataklı modifiye zeolit kolon reaktörde tekstil atıksuyundan renk giderimi ve zeolit yatağın rejenerasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-203X