İTÜDERGİSİ/e, Cilt 18, Sayı 2-3 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Amoksisilinin anaerobik arıtılabilirliği

Hakan ÇELEBİ, Delya SPONZA

Özet


Kanalizasyon, tıbbi atıklar, ilaç endüstrisi, gıda üretimi, çiftlik hayvanlarının üretimi gibi faaliyetler antibiyotiklerin kaynaklarını oluşturmaktadır. Antibiyotiklerden β-Laktam grubu olanlar insan sağlığında ve veterinerlikte çok geniş bir kullanım aralığına sahiptir. Özellikle Amoksisilin geniş spektrumlu bir etkiye sahiptir. Genellikle çiftlik hayvanlarının gelişimi ve sağlığı için (Helicobacter pylori ile Actinobacillus pleuropneumoniae’nin öldürülmesi) veterinerlikte ve özellikle insan sağlığında kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin anaerobik koşullarda arıtılabilirliği ile yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Antibiyotiklerin BOİ5/KOİ oranları düşük olduğundan bu oranın Anaerobik Çok Kademeli Yatak Reaktör (AÇKYR) kullanarak yüksek değerlere çıkarılması düşünülmektedir. Genelde antibiyotik içeren atık suların inert KOİ oranları ve zor ayrışan organik madde düzeyleri yüksektir. Bu nedenle zor ayrışan organik maddenin anaerobik koşullarda aklimasyon ile mikroorganizmalar tarafından alınmasını sağlamak önemlidir. Bu çalışmada serum şişelerinde anaerobik granül çamur kullanılarak Amoksisilin için IC50 değeri 195 mg/L bulunmuştur. Anaerobik kesikli çalışmalarda Amoksisilin konsantrasyonu 5 mg/L'den 350 mg/L'ye arttırıldığında SMA'nın 1.2 gCH4-KOİ/gUAKM.gün'den 0.18 gCH4-KOİ/gUAKM.gün'e düştüğü gözlenmiştir. Aklimasyon safhası olmadan işletme periyodunun 9 ve 10. gününde KOİ giderim veriminin % 70'e çıktığı ve sabit kaldığı, metan üretiminin 9000 ml, metan yüzdesinin de % 50 olduğu gözlenmiştir. TUYA miktarlarının 1.Hazneden 3.Hazneye geçişte azaldığı ve TUYA konsantrasyonlarının 500 mg/L'den 120–140 mg/L'ye düştüğü gözlenmiştir. 1.Haznede pH’ın 6.98 olduğu çıkışta ise pH değerlerinin arttığı (7.55) gözlenmiştir. HCO3 alkalinitesinin 569–874 mg/L arasında olduğu ve TUYA/ HCO3 oranının 0.15-0.38 arasında olduğu gözlenmiştir. Amoksisilin konsantrasyonu reaktör işletilmesinin 9 ve 19. günlerinde 150 mg/L'den 70 mg/L'ye düştüğü yani % 53 oranlarında arıtma verimi ile giderildiği gözlenmiştir. Amoksisilin içeren atıksuyun BOİ5/KOİ oranının anaerobik arıtma sonrası 0.05'ten 0.25'e yükseldiği gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik çok kademeli yatak reaktör, amoksisilin, anaerobik arıtım, KOİ, TUYA/HCO3.


Tam Metin: PDF