Yazar Detayları

AHMETOLAN, Semra

  • Cilt 2, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Tabakalı elastik bir yarım uzayda nonlineer Rayleigh dalgalarının yayılması
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661