Yazar Detayları

UĞUZ, Selman

  • Cilt 7, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Spin(7) holonomisine sahip warped çarpım manifoldlarının genelleştirilmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661