Yazar Detayları

UYANIK, Nurseli

  • Cilt 7, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Mikrodalga ile kürleştirilen epoksi nanokompozitlerin polidimetil siloksan ile modifikasyonu
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Doğrusal ve çapraz bağlı N-izopropilakrilamit/ Monoitakonat kopolimerleri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661