Yazar Detayları

YENER KIZILAY, Mine

  • Cilt 4, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Statik ışık saçınım tekniği ile poliakrilamid jellerinde inhomojenitenin incelenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661