Yazar Detayları

SARIKAYA, Mehmet

  • Cilt 8, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Katı yüzeylere özgül bağlanan peptidlerin moleküler karakterizasyonu
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661