Yazar Detayları

ÇATALGİL-GİZ, Huceste

  • Cilt 7, Sayı 1 (2009) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Akrilik asit - akrilamit kopolimerizasyon kinetiğinin bilgisayarla sürekli izlenmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661