Yazar Detayları

KARLIĞA, Bekir

  • Cilt 2, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    3'-N-Tiyokarbamat paklitaksel türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivite çalışmaları
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661