Yazar Detayları

SENNAROĞLU, Alphan

  • Cilt 4, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Tulyum katkılı florotelürit optik camların termal mikroyapısal ve spektroskopik özellikleri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661