Yazar Detayları

GELİR, Ali

  • Cilt 8, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Seçilmiş hedef moleküllere duyarlı polimerik jel sentezi ve fiziksel parametrelerin seçicilik üzerine etkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1661