İTÜDERGİSİ/c, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Metal katalizli reaksiyonlarda ligand etkileri

Ender ERDİK, Fatma EROĞLU, Tahir DAŞKAPAN, Didem KÂHYA

Özet


Metal katalizli reaksiyonlarda, özellikle geçiş metali, bileşiği veya organometalik bileşiği katalizör olarak kullanılır. Metal katalizinde ligand, katalizör yapısında veya reaksiyon ortamında katılır. Ligand kullanılarak, reaksiyonun hızı, verimi ve kimyasal seçiciliği kontrol edilebildiği gibi, asimetrik ligand kullanılarak stereoseçicilik de sağlanabilir. Metal katalizli reaksiyonlarda ligandla hızlandırılmış kataliz, lâboratuvarda ve endüstride çok önemlidir; fakat ligandla yavaşlatılmış kataliz konusunda çok az araştırma yapılmıştır.Alkenlerin osmiyum katalizli dihidroksillenmesi, ter-amin ligandlar kullanılarak ligandla hızlandırılmış veya yavaşlatılmış olarak yürütülebilir. Grignard ve organolityum reaktiflerinin bakır katalizli reaksiyonlarında reaksiyonun verimi ve kimyasal seçiciliği, ligandlı Cu(I) bileşikleri ile kontrol edilebilir.

 

Anahtar Kelimeler: Dihidroksilleme, eşleşme, kataliz, ligand, metal katalizi.


Tam Metin: PDF