İTÜDERGİSİ/c, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Gama ışınları ile ışınlanmış kurşun-alkali-silika camın dozimetrik kullanımı

Nilgün DOĞAN BAYDOĞAN, A. Beril TUĞRUL

Özet


Kurşun-alakali-silika cam örnekleri 1-36 kGy arasında ışınlanarak, gama radyasyonuna maruz bırakılmıştır. Bu çalışmada, gama ışın kaynağı olarak, Co-60 radyoizotop kaynak kullanılmıştır. Gama ışınlarına maruz kalmış kurşun-alkali-silika camların, soğurduğu doz seviyesine bağlı olarak, renklerinin giderek koyulaştığı belirlenmiştir. Kurşun-alkali-silika cam yapının radyasyonla uyartılması sonucu, bu camların, görünür bölgedeki, geçirgenlik, yansıtıcılık ve soğurma değerlerinin değiştiği tespit edilmiştir. Optik özelliklerdeki değişimlerin incelenmesi, elektromanyetik spektrumun, 380-1500 nm dalgaboyu aralığına düşen bölgesinde yapılmıştır. Işınlanmış camlar ile ışınlanmamış camların optik parametrelerinde meydana gelen değişimler karşılaştırılarak, farklı doz seviyelerinde ışınlanan, kurşun-alkali-silika camlarının, dozimetre olarak kullanılabilirliği incelenmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Cam dozimetreler, dozimetri, kurşun-alkali-silika cam, soğurulan doz.


Tam Metin: PDF