İTÜDERGİSİ/c, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Akrilamid varlığında pirol oligomerlerinin spektroelektrokimyası

Gürsel SÖNMEZ, A. Sezai SARAÇ

Özet


Pirol radickal katyonlarını stabilize eden ve reaksiyonun spektroskopik ve spektroelektrokimyasal olarak takibini sağlayan akrilamid varlığında pirolün elektropolimerizasyonu sırasında çözünen pirol oligomerleri karakterize edildi Uygulanan elektriksel şartların rölü ve akrilamid varlığının çözeltide oluşan pirol oligomerlerine ve elektrot yüzeyindeki sonuç polimerine etkisi araştırıldı. Çözünen ve çözünmeyen ürünler 4-noka prop tekniği, döngülü voltamogram, UV-görünen ve FTIR spektroskopisi kullanılarak karakterize edildi. Polipirol ve Poli(pirol-akrilamid) serbest duran filmleri sırasıyla 90 ve 1 S/cm iletkenlik değerleri vermiştir. Spektroskopik siklovoltametrik ve iletkenlik sonuçları ara ürünlere akrilamidin katıldığını desteklemiştir ki bu endüstride uygulama alanları bulabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: pirol oligomerleri, polipirol, akrilamid, kopolimer, spektroelektrokimya.


Tam Metin: PDF