İTÜDERGİSİ/c, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Standart ve gözenekli WO3 filmlerin hazırlanması ve kıyaslanması

Esra ÖZKAN ZAYİM, Fatma Z. TEPEHAN

Özet


Bu çalışmada, standart ve gözenekli WO3 filmler, başlangıç malzemesi olarak tungsten hekzaklorit (WCl6) ve ethanol kullanılarak sol-gel yöntemlerinden olan döndürme tekniğiyle hazırlanmıştır. Gözenekli tungsten oksit filmler, tungsten oksit solune dört farklı tip polimer eklenerek kaplanmıştır. Söz konusu polimerler: (BASFTM Pluronic p123) (p1), poly(ethylene glycol) (p2), polyethylene glycol-ran-propylene glycol (p3) ve polystyrene-co-allyl-alchl (p4)’dır. Bu polimerler kullanılarak gözenekli WO3 filmler hazırlanmış ve filmlerin optik, yapısal ve elektrokromik özellikleri standart (s1) WO3 filmler ile kıyaslanmıştır. Filmlerden UV aydınlatma yöntemi ile polimer kalıpların uzaklaştırılması başarılmıştır. Aynı zamanda UV aydınlatma işlemi uygulanmış tungsten oksit filmlerin renklenme etkinliği değerlerinde düzelme gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Elektrokromism, gözenekli WO3 filmler, iyon giriş-çıkış kinetiği, sol-gel, uv aydınlatma.


Tam Metin: PDF