İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Sıvı kristal polimerlerde faz geçişleri

Sevtap YILDIZ, Önder PEKCAN

Özet


Foton geçirgenliği yöntemi kullanılarak sıvı kristal akrilat monomer, (6-4-siyanobifenil-4’-oksi)hekzil akrilat (LC6), homopolimeri (PLC6) ve politetrahidrofuranla aşılanmış aşı kopolimerinin (GLC6) faz dönüşümleri incelendi. Faz dönüşümleri polarizasyon mikroskobuyla doğrulandı. LC6 monomerinde izotropik-nematik-smektik A-smectik C faz dönüşüm serisi gözlenirken PLC6 ve GLC6 polimerlerinde, nematik ve smektik A fazları baskın görünmektedir. LC6 monomerinde nematik-smektik A faz dönüşümü ikinci dereceden olup düzen parametresi için efektif kritik üstel olarak hesaplandı. Gözlenen nematik-smektik A faz dönüşümü PLC6’da birinci derece ve GLC6’da ikinci derece olurken dönüşüm sıcaklığı aynı kalmaktadır. GLC6’daki donmuş rastlantısal bağların etkisnini donmuş rastlantısal etkileşmelerin kuramsal sonuçlarıyla tutarlı olduğu görüldü. GLC6 aşı polimerinde nematik-smektik A faz dönüşümünde kritik üsteli olarak hesaplandı.

 

Anahtar Kelimeler: Foton geçirgenliği yöntemi, sıvı kristal homopolimer, aşı kopolimeri, nematik düzen, donmuş rastlantısal bağlar.


Tam Metin: PDF