İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Pektin, poligalakturonik asit ve liyofilize pektinaz enziminin yapısal analizi

Meltem MARAŞ, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Erol AKSÖZ, Talip KIRINDI

Özet


Pektik enzimler, yüksek moleküler ağırlıklı pektik asitlerin indirgeyici olmayan uçlarına atak yaparak monogalakturonatları oluşturan enzimlerdir. Bu enzimler Saprofitik fungus, bakteri ve bazı mayalarca oluşturulmaktadırlar. Meyve ve sebze teknolojilerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada pektin, poligalakturonik asit ve liyofilize bakteriyel pektinazın kristal yapıları, taramalı elektron mikroskobunda (SEM) görüntülenmiştir. SEM’deki görüntülerinde homojen kristal yapı görülmektedir. Pektin poligalakturonik asit ve bakteriyel pektinaz, elektron ışınlarını geçirmeyecek kadar kompakt ve sıkı paketlenmiştir. Ayrıca substrat moleküllerinin kristallerinin pektinaz enziminden daha küçük boyutta olduğu tespit edilmiştir. Pektinazın enzimatik aktivitesini Ca++ ve Na+ gibi katyonların sitimüle ettiği bilinmektedir. Çalışmanın ikinci aşamasında pektinaz enziminin kristal yapısında bulunabilecek elementlerin analizi gerçekleştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Pektinaz, taramalı elektron mikroskop (SEM), yapısal analiz, elementer analiz, pektin, poligalakturonik asit.


Tam Metin: PDF