Yazar Detayları

KARAHASANOĞLU, Songül

  • Cilt 5, Sayı 2 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Armudî kemençe: Farklı toplumlar, farklı işlevler ve farklı sosyal kimlikler
    Özet  PDF
  • Cilt 5, Sayı 2 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Kadın âşıkların âşık sanatı içerisinde toplumsal rolleriyle konumlanma problemleri
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653