Yazar Detayları

BİRGÜN, Semra

  • Cilt 2, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Müşteri merkezli operasyonel bilgi yönetimi için veri yönetiminin ölçülmesi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653