Yazar Detayları

YARMAN, Ozan

  • Cilt 5, Sayı 2 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Türk Makam Müziği'nde nazariyat-icra örtüşmezliğine bir çözüm: 79-sesli düzen
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653