Yazar Detayları

ÇOLAKOĞLU, Gözde

  • Cilt 5, Sayı 2 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Armudî kemençe: Farklı toplumlar, farklı işlevler ve farklı sosyal kimlikler
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1653