İTÜDERGİSİ/b, Cilt 4, Sayı 2 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Altı Sigma proje uygulamalarının denetimi için bir uzman karar destek sistemi

Kürşat Naci ÖZTURAÇ, Demet BAYRAKTAR

Özet


Son on yılın yaygın kullanılan yönetim metodolojilerinden biri olan Altı Sigma, ağırlıklı olarak akademisyenler ve kalite yöneticileri tarafından tartışılıp eleştirilmektedir. Altı Sigma metodolojisinin getirdiği yenilik ya da Toplam Kalite Yönetiminin yeni yorumlanışı mı olduğu sorusu sorgulanmaktadır. Altı Sigma değişimi kaldırmaya yönelik olmasına rağmen, uygulama süreçleri bir şirketten diğer bir şirkete kendi ilkelerine gölge düşürecek derecede farklılık göstermektedir. Altı Sigma projelerinin tasarruf sonuçları açıklanmakta fakat hiçbiri üçüncü bir taraf tarafından denetlenmemektedir. Bu konu, birçok şirket tarafından uygulanan Altı Sigma programlarının güvenilirliği ve başarısı ile ilgili artan soruları gündeme getirmektedir. Bu çalışma, geliştirilen Uzman Karar Destek Sistemi (EDeSis) ile Altı Sigma uygulamalarındaki  evre geçiş toplantıları vasıtasıyla projenin finansal ve operasyonel hedeflerine uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek için finansal temsilciye karar desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun sonucunda, EDeSis Altı Sigma programında uzman ve yöneticilerin sezgisel ve bilgi birikimlerinin yeni  finansal temsilcilere aktarılmasını, finansal temsilcilerin iyi planlanmış ve standartlaşmış prosedürlerle eğitilmesini sağlar. Böylece finansal temsilciye karar desteği sağlanması yoluyla Altı Sigma projesinin uygulanmasının denetimi  konularında standardın yükseltilmesi sağlanacaktır. Geliştirilen karar destek sistemi  istenilen zamanda  ve düşük maliyetle kararın kalitesini iyileştirebilir.

 

Anahtar Kelimler: Altı Sigma, kalite yönetimi, uzman sistemler, denetim.


Tam Metin: PDF